pozar

Protivpožarni aparat- prevencija požara

Posted on Leave a commentPosted in Novosti

Zakon o zaštiti od požara propisuje obaveze pravnih lica sa aspekta uređivanja sistema zaštite od požara, a tu spadaju i stambene zajednice. Osnovni cilj propisanih mera zaštite od požara jeste zaštita života ljudi, telesnog integriteta, materijalnih dobara i životne sredine. Suštinski cilj zakona jeste da se podigne svest o značaju zaštite od požara i da […]

program održavanja zgrada

Pravilnik o vrsti, obimu i dinamici održavanja zgrada

Posted on Leave a commentPosted in Novosti

Član 1. Ovim pravilnikom bliže se propisuje, vrsta, obim i dinamika aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i način sačinjavanja programa održavanja zgrade. Član 2. Održavanje zgrade, u smislu ovog pravilnika, jesu sve aktivnosti održavanja na zajedničkim delovima zgrade kojima se obezbeđuje očuvanje funkcija i svojstava zgrade u skladu sa njenom namenom, a naročito u […]

Stan na dan. Dnevni najam apartmana. Uputstvo za vlasnike

Posted on Leave a commentPosted in Novosti

Vlasnici stanova koji žele da svoju nekretninu izdaju na dan turistima, u obavezi su da prijave obavljanje ove delatnosti upravniku zgrade, pri čemu je neophodno da dostave i sledeću dokumentaciju: 1. Dokaz o kategorizaciji apartmana – Rešenje o kategorizaciji. 2. Ugovor potpisan sa pravnim licem – Registrovanom agencijom za dnevni najam apartmana, preko koje vlasnik […]