Odluka o Iznosu Tekućeg i Investicionog Održavanja

+381611924675

Pozovite nas

[email protected]

Pišite nam

Pupinova 19, Mirijevo, Beograd

Nadjite nas

Odluka o Iznosu Tekućeg i Investicionog Održavanja

Tekuće i investiciono održavanje zgrada – pojmovi iz Zakona o stanovanju i održavanju zgrada

Kako Zakon definiše tekuće i investiciono održavanje zgrade?

Tekuće održavanje podrazumeva radove koji se izvode radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom zgrade ili radi otklanjanja tih oštećenja. Ovi radovi uključuju pregled, popravke, i preduzimanje preventivnih i zaštitnih mera. U suštini, tekuće održavanje obezbeđuje da zgrade ostanu u zadovoljavajućem stanju za korišćenje. Za stanove ili poslovne prostore, to znači aktivnosti poput krečenja, farbanja, zamene obloga, zamene sanitarija, radijatora i sličnih radova.

Investiciono održavanje se odnosi na izvođenje građevinsko-zanatskih radova, odnosno drugih radova u zavisnosti od vrste objekta, s ciljem poboljšanja uslova korišćenja zgrade tokom njene eksploatacije.

Odluka o Minimalnim Iznosima za Održavanje Zajedničkih Delova Zgrada

Član 1: Osnovne Odredbe

Ovom odlukom se definišu minimalni iznosi za tekuće održavanje zajedničkih delova zgrade, naknade za prinudno postavljenog profesionalnog upravnika od strane lokalne samouprave, kao i minimalni troškovi za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade na teritoriji grada Beograda.

U skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, stambena zajednica ne može propisati niži iznos od onog utvrđenog ovom odlukom za mesečno učešće vlasnika posebnih delova u troškovima održavanja zajedničkih delova zgrade i zemljišta.

Član 2: Minimalna Visina Troškova za Tekuće Održavanje Zgrade

Minimalni mesečni iznos za tekuće održavanje zgrade određuje se za svaki poseban deo zgrade, uključujući troškove za održavanje zemljišta koje se koristi za redovnu upotrebu zgrade.

Član 3: Iznosi za Troškove Tekućeg Održavanja

Minimalni iznosi troškova iz člana 2. ove odluke su:

 • Stan i poslovni prostor u zgradi bez lifta: 360,85 RSD
 • Stan i poslovni prostor u zgradi sa liftom: 469,11 RSD
 • Garaža: 216,51 RSD
 • Garažni boksovi i garažna mesta: 144,34 RSD
 • Samostalni delovi zgrade (tehničke prostorije, transformatorske stanice, skloništa): 216,51 RSD

Minimalna Izdvajanja za Investiciono Održavanje Zajedničkih Delova Zgrade

Član 6: Minimalna Visina Izdvajanja

Minimalna visina iznosa za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade određuje se kao mesečni iznos po kvadratnom metru površine svakog posebnog ili samostalnog dela zgrade.

Član 7: Utvrđivanje Minimalnih Iznosa

Minimalni iznos za investiciono održavanje po kvadratnom metru je sledeći:

 1. Za stanove i poslovne prostore u zgradama bez lifta:
  • Do 10 godina starosti: 3,13 RSD
  • Od 10 do 20 godina starosti: 4,69 RSD
  • Od 20 do 30 godina starosti: 6,25 RSD
  • Preko 30 godina starosti: 7,82 RSD
 2. Za stanove i poslovne prostore u zgradama sa liftom:
  • Do 10 godina starosti: 4,07 RSD
  • Od 10 do 20 godina starosti: 6,10 RSD
  • Od 20 do 30 godina starosti: 8,13 RSD
  • Preko 30 godina starosti: 10,16 RSD
 3. Za garaže:
  • Do 10 godina starosti: 1,25 RSD
  • Od 10 do 20 godina starosti: 1,88 RSD
  • Od 20 do 30 godina starosti: 2,50 RSD
  • Preko 30 godina starosti: 3,13 RSD
 4. Za garažne boksove i garažna mesta:
  • Do 10 godina starosti: 1,88 RSD
  • Od 10 do 20 godina starosti: 2,81 RSD
  • Od 20 do 30 godina starosti: 3,75 RSD
  • Preko 30 godina starosti: 4,69 RSD
 5. Za samostalne delove zgrade (tehničke prostorije, transformatorske stanice, skloništa):
  • Do 10 godina starosti: 1,88 RSD
  • Od 10 do 20 godina starosti: 2,81 RSD
  • Od 20 do 30 godina starosti: 3,75 RSD
  • Preko 30 godina starosti: 4,69 RSD

Održavanje i Upravljanje Stambenim Zajednicama: Ključ za Održiv Razvoj

Zašto je fond za održavanje i upravljanje stambenim zajednicama od 0,5% godišnje vrednosti nekretnine suštinski važan?

Održavanje stambenih zajednica nije samo pitanje estetike, već i funkcionalnosti, sigurnosti i dugovečnosti zgrade. Fond za održavanje i upravljanje, koji iznosi 0,5% od vrednosti nekretnine na godišnjem nivou, osigurava da zgrada ostane u vrhunskom stanju, čime se sprečava rapidno propadanje i omogućava održivi razvoj stambenog fonda.

Prikaz Mesečnih Uplata

Ako uzmemo prosečnu cenu stana u Beogradu od 120,000 evra, gde je cena po kvadratnom metru 2,000 evra, godišnji iznos za održavanje po stanu iznosio bi:

120,000 evra x 0,5% = 600 evra godišnje.

Ovaj iznos podeljen na mesečne uplate izgleda ovako:

600 evra / 12 meseci = 50 evra mesečno.

Poređenje sa Amortizacijom

Važno je napomenuti da knjigovodstveni propisi uzimaju stopu amortizacije nekretnine od 2,5% godišnje. Ovo znači da se vrednost nekretnine smanjuje za 2,5% svake godine zbog habanja i starosti. Naš predlog od 0,5% za održavanje zajedničkih delova zgrade predstavlja petinu te stope. Dakle, dok amortizacija od 2,5% reflektuje smanjenje vrednosti nekretnine, ulaganje od 0,5% pomaže u održavanju i povećanju funkcionalnosti i dugovečnosti zgrade.

Održivi Razvoj i Ekologija

Ulaganje u održavanje zajedničkih delova zgrade takođe ima značajan uticaj na ekologiju. Redovno održavanje smanjuje potrebu za većim renovacijama koje mogu biti ekološki neefikasne. Održavanjem zgrade na visokom nivou smanjujemo energetski otisak, produžavamo vek trajanja zgrade i doprinosimo očuvanju prirodnih resursa.

Održavanje stambenih zgrada nije samo nužnost, već i ključ za održivi razvoj i ekologiju. Redovnim ulaganjem od 0,5% godišnje vrednosti nekretnine osiguravamo dugovečnost, sigurnost i estetsku privlačnost naših stambenih zajednica. Ovaj pristup nije samo pametan, već i neophodan za budućnost urbanog života.